OM OSS

Kontakt till föreningens kansli:

E-post: info@mitt-skane.se

Företagarföreningen Mitt Skånes styrelse

Ordförande
Ingrid Linné, Elisefarm, ingrid@elisefarm.se

Vice ordförande
Camilla Jönsson, Nyrups Naturhotell, cj.robusta@gmail.com

Ledamöter
Annika Månsson, Råbyhill, annika.mansson@rabyhill.se

Charlotta Melinder, Örtofta slott, charlotta.melinder@ortofta.eu

Milan Obradivic, Backagården, milan@backagarden.se 

Katrin Hjalmarsson, Åkesberg, katrin.hjalmarsson@akersberg.se


Valberedning
Kristina Lexmuller, Embla träd, info@emblatrad.se
Christina Norberg, christina.nordberg@prah.se

Huvudsyfte med föreningens arbete:

Att få fler besökare att komma till området och öka lönsamheten hos företagen i området.

Föreningen skapar tillväxt och ökad lönsamhet genom att:

  • Representera företagen
  • Skapa och utveckla nätverk och mötesplatser för besöksnäringsföretag i Skåne
  • Att skapa forum för kompetensutveckling och branschkunskap

Mål:

  • Kommunicera vad föreningen bidrar med till alla företag inom besöksnäringen, primärt i centrala Skåne
  • Definiera och ökat värdet i medlemsskapet i föreningen
  • Föra ut kunskapen om den strategiska plattformen för MittSkåne hos medlemmarna i centrala Skåne.

Huvudaktiviteter:

Pin It on Pinterest