Välkommen till
Företagarföreningen

MITT SKÅNE

Föreningens övergripande mål:

Vi arbetar för en ökad lönsamhet, samverkan och professionalism för företagen i den skånska besöksnäringen – välkommen som medlem och delta i gemensam marknadsföring, hitta din nya samarbetspartner och lär och inspireras av andra företagare.

Besöksnäringen är den bransch som växer snabbast i Sverige och endast genom ökade samarbeten mellan företagen i besöksnäringen kan vi dra verklig nytta av det ökade intresset för Sverige som besöksmål. Vår föreningen samordnar företag i Skåne och samverkar med olika destinationsaktörer, just nu med avtal med MittSkånes kommuner. I framtiden kan vi samverka med fler destinationer, häng med för att påverka vårt arbete!

Pin It on Pinterest