Årsmöte Företagarföreningen Mitt Skåne!

Välkommen till Årsmöte med Företagarföreningen Mitt Skåne

8 mars kl 18.00 på Stiftsgården Åkersberg  

Program:
• Träffa Jessica Sannö från Össjönäs, Tiveden Adventures och hör om deras företagsresa. Mer info om Össjönäs hittar Du på www.ossjonäs.se
• Årsmötesförhandlingar
• Enklare förtäring
• Föreningens fortsatta arbete

Jessica Sannö Bild: Lina Vestman

Anmälan: Senast 1 mars till info@mitt-skane.se, glöm inte ange ev allergier eller specialkost vid anmälan. Det finns möjlighet att delta digitalt ange detta vid anmälan.

Motioner: Skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet till info@mitt-skane.se.

Årsmöteshandlingar: Kommer att sändas ut till anmälda deltagare.

Efterlysning
Vet Du någon som vill engagera sig i föreningens verk-samhet och/eller styrelse kontakta valberedningen eller någon i styrelsen. Du kan även nå styrelsen eller valbe-redningen på info@mitt-skane.se

Pin It on Pinterest